Den här webbplatsen har begränsat stöd för din webbläsare. Vi rekommenderar att du byter till Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

Allmänna Villkor

Användning av webbplatsen

Att komma åt, surfa eller på annat sätt använda webbplatsen indikerar att du godkänner alla villkoren i detta avtal, så läs detta avtal noggrant innan du fortsätter. Om du inte godkänner någon av dessa villkor, vänligen besök eller använd inte Marathon Watch Company Ltd.s webbplats.

Dessa användarvillkor gäller för alla användare av Marathon Watch Company Ltd.s webbplats, inklusive användare som också kan bidra med text, innehåll, information och annat material eller tjänster på webbplatsen.

I enlighet med villkoren i detta avtal ger vi dig härmed en begränsad, återkallbar, icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens för att komma åt och använda webbplatsen genom att visa den i din webbläsare endast i syfte att interagera med Marathon Watch Company Ltd. Webbplatsens innehåll och shopping för personliga föremål som säljs på webbplatsen och inte för kommersiellt bruk eller användning på uppdrag av någon tredje part, förutom vad som uttryckligen tillåts av oss i förväg. Varje brott mot detta avtal kommer att resultera i omedelbar återkallelse av licensen som beviljats ​​i denna paragraf utan meddelande till dig.

Förutom vad som är tillåtet i stycket ovan får du inte reproducera, distribuera, visa, sälja, leasa, överföra, skapa härledda verk från, översätta, modifiera, bakåtkonstruera, demontera, dekompilera eller på annat sätt utnyttja denna webbplats eller någon del av den om inte uttryckligen tillåts av oss skriftligen. Du får inte göra någon kommersiell användning av någon av informationen som tillhandahålls på webbplatsen eller göra någon användning av webbplatsen till förmån för ett annat företag såvida det inte uttryckligen tillåts av oss i förväg. Vi förbehåller oss rätten att vägra service, avsluta konton och/eller annullera beställningar efter eget gottfinnande, inklusive, utan begränsning, om vi anser att kundbeteende bryter mot tillämplig lag eller är skadligt för våra intressen.

Du förstår att när du använder Marathon Watch Company Ltd.s webbplats kommer du att exponeras för användarbidrag från en mängd olika källor, och att Marathon Watch Company Ltd. inte är ansvarig för noggrannheten, användbarheten, säkerheten eller immateriella rättigheter för eller relaterade till sådana användarbidrag. Du förstår och erkänner vidare att du kan bli utsatt för användarbidrag som är felaktiga, stötande, oanständiga eller stötande, och du samtycker till att avsäga dig, och härmed avsäga dig, alla lagliga eller skäliga rättigheter eller gottgörelser du har eller kan ha mot Marathon Watch Company Ltd. med avseende på detta, och samtycker till att hålla Marathon Watch Company Ltd., dess ägare/operatörer, dotterbolag och/eller licensgivare skadeslösa i den utsträckning som lagen tillåter angående alla frågor som rör din användning av webbplatsen.

Marathon Watch Company Ltd.s webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av Marathon Watch Company Ltd.. Marathon Watch Company Ltd. har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, integritetspolicyn eller praxis för tredje parts webbplatser. Dessutom kommer och kan inte Marathon Watch Company Ltd. censurera eller redigera innehållet på någon tredje parts webbplats. Genom att använda webbplatsen avsäger du dig uttryckligen Marathon Watch Company Ltd. från allt ansvar som härrör från din användning av tredje parts webbplats. Följaktligen uppmuntrar vi dig att vara medveten om när du lämnar Marathon Watch Company Ltd.s webbplats för att läsa villkoren och sekretesspolicyn för varandras webbplatser som du besöker.

 

IMMATERIELL EGENDOM

All text, grafik, knappikoner, bilder, ljudklipp och programvara (sammantaget "Innehåll") tillhör exklusivt Marathon Watch Company Ltd. eller dess dotterbolag. Insamlingen, arrangemanget och sammansättningen av allt innehåll på denna webbplats (”Sammanställningen”) tillhör exklusivt Marathon Watch Company Ltd. eller dess dotterbolag. All programvara som används på denna webbplats ("Programvaran") tillhör Marathon Watch Company Ltd., dess dotterbolag eller dess programvaruleverantörer. Marathon Watch Company Ltd. logotyper, slogans, handelsnamn eller ord är registrerade varumärken, varumärken eller servicemärken som tillhör Marathon Watch Company Ltd., dess dotterbolag, leverantörer eller tredje part. Användning av något av våra varumärken eller tjänstemärken utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande är strängt förbjudet. Du får inte använda våra varumärken eller tjänstemärken i samband med någon produkt eller tjänst på något sätt som kan orsaka förvirring. Du får inte använda våra varumärken eller tjänstemärken på något sätt som nedsätter eller misskrediterar oss. Du får inte använda något av våra varumärken eller tjänstemärken i metataggar utan föregående uttryckligt medgivande.

 

INTEGRITETSPOLICY

Vänligen granska vår Integritetspolicy, som också styr ditt besök på denna webbplats, för att förstå vår praxis.

 

INTERNATIONELL TILLGÅNG

Denna webbplats kan nås från andra länder än USA. Denna webbplats kan innehålla produkter eller referenser till produkter som inte är tillgängliga utanför USA. Sådana referenser innebär inte att sådana produkter kommer att göras tillgängliga utanför USA. Om du besöker och använder denna webbplats utanför USA är du ansvarig för att följa dina lokala lagar och förordningar.

 

Möjlighet att acceptera användarvillkor

Du bekräftar att du antingen är äldre än 18 år, eller en emanciperad minderårig, eller besitter lagligt förälders eller vårdnadshavares samtycke, och att du är fullt kapabel och kompetent att ingå i de villkor, villkor, skyldigheter, bekräftelser, utfästelser och garantier som anges i dessa användarvillkor och att följa och följa dessa användarvillkor.

 

TYPOGRAFISKA FEL

Om en produkt är listad till ett felaktigt pris eller med felaktig information på grund av typografiska fel eller fel i prissättning eller produktinformation, har vi rätt att vägra eller annullera alla beställningar som gjorts för produkt listad till felaktigt pris. Vi har rätt att vägra eller annullera sådana beställningar oavsett om beställningen har bekräftats och ditt kreditkort debiterats eller inte. Om ditt kreditkort redan har debiterats för köpet och din beställning annulleras, kommer vi omedelbart att kreditera ditt kreditkortskonto motsvarande beloppet för debiteringen.

 

TILLÄMPLIG LAG

Denna sida skapas och kontrolleras av Marathon Watch Company Ltd. i delstaten Kalifornien, USA. Som sådan kommer lagarna i delstaten Kalifornien att styra dessa friskrivningar, villkor och villkor, utan att ge effekt till några principer om lagkonflikter.

Föremål

Inga fler produkter finns att köpa

Din vagn är tom