Den här webbplatsen har begränsat stöd för din webbläsare. Vi rekommenderar att du byter till Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

EU-försäkran om överensstämmelseHärmed förklarar Marathon Watch Company att våra produkter är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. Du hittar alla deklarationer om överensstämmelse för våra produkter nedan.

Par la présente, Marathon Watch Company förklarar att produkterna inte överensstämmer med direktiv 2014/53/UE. Vous trouverez ci-dessous toutes les declarations de conformité de nos produits.

Här förklarar Marathon Watch Company att våra produkter överensstämmer med Richtlijn 2014/53/EU. Nedan hittar du alla konformitetsförklaringar av våra produkter.

Hiermit erklärt die Marathon Watch Company, att unsere Produkte in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU stehen. Unten finden Sie alle Konformitätserklärungen unserer Produkte.

Con la presente, Marathon Watch Company dichiara che i nostri prodotti sono in conformità con la Direttiva 2014/53/UE. Di seguito troverete tutte le dichiarazioni di conformità dei nostri prodotti.

BA030016  BA030018
BA030019 BA030020
BA030021 BA030023
BA030068 CL030058
CL030064 CL030066
CL030068 CL030069
CL030079 CL030086

 

Föremål

Inga fler produkter finns att köpa

Din vagn är tom

x