Den här webbplatsen har begränsat stöd för din webbläsare. Vi rekommenderar att du byter till Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

Integritetspolicy

SEKRETESSPOLICY

Syftet med detta uttalande är att låta dig veta vilken information vi samlar in, hur vi samlar in den och under vilka omständigheter vi använder den. Genom att besöka vår webbplats accepterar du den praxis som beskrivs i denna policy. Om du inte godkänner villkoren i denna policy, använd inte webbplatsen.

Vad händer med informationen vi samlar in

Informationen du ger oss stannar hos Marathon Watch Company Ltd. och hos Marathon Watch Company Ltd.-partners. Vi behåller din information internt hos Marathon Watch Company Ltd.. Om du vill ta bort din information från vår databas, ring oss på (888) 455-9200 eller maila oss på support@marathonwatch.com

Information vi samlar in

Personlig information: Vi samlar in och lagrar information som du lämnar till maratonklocka.com eller vår kundserviceavdelning. När du registrerar dig för Marathon Watch Company Ltd.s nyhetsbrev, öppnar ett konto eller gör en beställning, samlar vi in ​​och lagrar en del eller all av följande information som du tillhandahåller: namn, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer. Om du väljer att avregistrera dig från Marathon Watch Company Ltd.s nyhetsbrev kommer din e-post att tas bort från vårt system.

Anonym information Genom din användning av vår webbplats kan vi också samla in viss information som inte identifierar dig individuellt ("Anonym information"). Vi samlar in och lagrar viss information automatiskt när du interagerar med vår webbplats. Till exempel samlar vi in ​​din IP-adress, plats och webbläsarinformation varje gång du besöker maratonklocka.com. Vi samlar också in information om kundtrafikmönster och webbplatsanvändning. Denna information används för att analysera och förbättra vår webbplats för att ge dig den bästa onlineupplevelsen Marathon Watch Company Ltd.

Villkor för inlämning av användarinnehåll

Du accepterar att du är ensam ansvarig för all information, profiler, meddelanden, text, filer, bilder, foton, video, musik, ljud eller annat innehåll eller material ("Användarinnehåll") som du skickar, laddar upp, lägger upp eller på annat sätt tillhandahålla eller göra tillgängligt för Marathon Watch Company Ltd., Inc. (" Marathon Watch Company Ltd.", "oss" eller "vi") eller dess leverantörer, på eller genom Marathon Watch Company Ltd:s webbplats ("Webbplatsen" ) eller på annat sätt ("Inskickningar"), inklusive användarinnehåll som du samtycker till att tillåta användning av som finns på tredje parts företags webbplatser, till exempel Instagram, Twitter, Facebook, Vine, Pinterest och Google+, som är associerade med hashtags relaterade till Marathon Watch Company Ltd., inklusive till exempel # Marathon Watch Company Ltd.. Marathon Watch Company Ltd. frånsäger sig uttryckligen allt ansvar i samband med inlämningar. Sådana inlämningar kan användas på webbplatsen och/eller på annat marknadsföringsmaterial Marathon Watch Company Ltd., inklusive e-post, sociala medier och butiksskyltar. Genom att göra en inlämning intygar och garanterar du att du är minst 18 år gammal och att du har läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av dessa villkor. Om ditt bidrag väljs ut av Marathon Watch Company Ltd. för att användas, kan det visas för andra användare att se, tillsammans med ditt namn och tillhörande Instagram, Twitter, Facebook eller Vine (om tillämpligt) profilinformation (såsom ditt handtag och profilbild). Du bekräftar och samtycker till att Marathon Watch Company Ltd. inte är skyldig att visa, presentera eller använda någon inlämning, men kan göra det efter eget gottfinnande.

Alla inlämningar kommer att behandlas som icke-konfidentiella. Alla inlämningar kommer också att behandlas som icke-äganderättsskyddade, förutom vad som specifikt anges här. Genom att göra en inlämning beviljar du härmed, och du intygar och garanterar att du har rätt att ge Marathon Watch Company Ltd., dess anslutna enheter, leverantörer och licenstagare en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande, evig, överförbar, oåterkallelig , och fullständigt underlicenserbar rätt och licens att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, sälja, tilldela, översätta, skapa härledda verk av, distribuera, utföra och visa alla inlämningar, såväl som ditt namn, Instagram, Twitter eller Vine. , Facebook-ID, profilbild, bild, likhet, kommentarer, inlägg, uttalanden eller annan information, på något sätt, och i alla distributionskanaler, arenor, former, media eller teknik, oavsett om det nu är känt eller utvecklat härefter, ensamt eller som en del av andra verk, utan ytterligare meddelande eller någon ersättning till dig. Du är också medveten om att ditt bidrag inte får returneras och vi kan använda ditt bidrag, och alla idéer, koncept eller kunskaper som finns däri, för vilket syfte som helst inklusive, utan begränsning, utveckling, tillverkning, distribution och marknadsföring av produkter. För tydlighetens skull behåller du alla dina äganderättigheter i dina Bidrag.

Om du gör en inlämning intygar och garanterar du att du äger eller har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, samtyckena och tillstånden för att göra inlämningen och att ge Marathon Watch Company Ltd. licensrättigheterna i dessa villkor; att alla inlämningar du gör inte kommer att innehålla upphovsrättsskyddat material från tredje part, eller material som är föremål för annan tredje parts äganderätt, såvida du inte har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, samtyckena och tillstånden från den rättmätige ägaren till materialet eller på annat sätt är juridiskt berättigad att göra inlämningen och att ge Marathon Watch Company Ltd. licensrättigheterna i dessa villkor; och att ditt bidrag inte kommer att göra intrång eller kränka rättigheterna för någon tredje part, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätter, varumärken, rättigheter till publicitet/sekretess, patent, affärshemligheter eller konfidentialitet. Du intygar och garanterar vidare att dina Bidrag följer alla tillämpliga lagar, regler och förordningar och eventuella tredjepartsavtal som du är föremål för, inklusive Instagrams, Twitters, Facebooks, Vines, Pinterests och Google+s användarvillkor.

Du intygar och garanterar vidare att dina bidrag inte utgör eller innehåller programvaruvirus, kommersiella uppmaning, kedjebrev, massutskick eller någon form av ""spam." Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon person eller enhet, eller på annat sätt vilseleda oss angående ursprunget till någon inlämning. Du samtycker till att gottgöra Marathon Watch Company Ltd., våra leverantörer och tredje parter som Instagram, LLC, Twitter Inc., Facebook, Inc., Vine Labs, Inc., Pinterest, Inc. och Google Inc. och någon av våra eller deras respektive föräldrar, dotterbolag, licenstagare, licensgivare och var och en av våra eller deras respektive tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, efterträdare, agenter och överlåtare, för alla anspråk som uppstår från eller i samband med (a) användningen av någon inlämning, inklusive, utan begränsning, alla anspråk som härrör från eller baseras på upphovsrätts- eller varumärkesintrång, förskingring, intrång i privatlivet, ärekränkning, publicitet och/eller suddighet, ändring, redigering, morphing, förvrängning, illusionseffekt, felaktig reproduktion, fiktionalisering eller användning i någon sammansatt form av ditt eller någon annan persons eller enhets namn, Instagram, Twitter eller Vine-handtag, Facebook-ID, profilbild, bild, likhet, kommentarer, inlägg, uttalanden eller annan information och/eller inlämningen; eller (b) något brott eller påstått brott från dig av någon av dessa Villkor eller tillämpliga lagar.

Marathon Watch Company Ltd. garanterar ingen konfidentialitet med avseende på inlägg som du gör och sådana inlägg kan göras tillgängliga för allmänheten och kan användas av Marathon Watch Company Ltd. utan begränsningar. Du avsäger dig vidare oåterkalleligt alla rättigheter till publicitet och integritet, alla ""moraliska rättigheter"" eller andra rättigheter med avseende på tillskrivning av författarskap eller integritet för material angående alla inlämningar som du kan ha enligt tillämplig lag eller enligt någon juridisk teori.

Marathon Watch Company Ltd. förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, redigera varje inlämning och att välja att inkludera eller inte inkludera sådan inlämning på webbplatsen eller på annat sätt använda inlämningen. Du bekräftar och samtycker till att alla redaktionella beslut angående användningen av ditt Bidrag enbart sker efter Marathon Watch Company Ltd:s gottfinnande och att Marathon Watch Company Ltd. kan kombinera, formatera, konfigurera och på annat sätt redigera ditt Bidrag efter eget gottfinnande. Du avsäger dig härmed all rätt att inspektera eller godkänna ditt bidrag innan det används. Webbplatsen kan innehålla åsikter, uttalanden och annat innehåll från tredje part. Marathon Watch Company Ltd. ansvarar inte för screening, övervakning eller verifiering av sådant innehåll, inklusive sådant innehålls riktighet, tillförlitlighet eller överensstämmelse med upphovsrätt eller andra lagar. Eventuella åsikter, uttalanden eller annat material som görs tillgängligt av tredje part via webbplatsen är sådana som tillhör sådana tredje parter och inte från Marathon Watch Company Ltd., inklusive dess licensgivare och/eller leverantörer, och Marathon Watch Company Ltd. godkänner inte något sådant. åsikter, uttalanden eller material. Marathon Watch Company Ltd. förbehåller sig rätten att ta bort bidrag när som helst utan föregående meddelande.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, frigör du härmed, håller dig oskadlig och befriar för alltid Marathon Watch Company Ltd. från alla anspråk, åtgärder, åtgärdsorsaker, krav, rättigheter, skadestånd, kostnader och utgifter (kollektivt, " Anspråk”) som härrör från, relaterade till eller på något sätt kopplat till Dispersive Technologies utövande av rättigheterna som beviljas häri, inklusive, utan begränsning, alla anspråk på intrång i integriteten, intrång i min integritetsrätt och/eller publicitet, intrång i mina immateriella rättigheter, förtal eller skildring i falskt ljus. Om du är bosatt i Kalifornien avsäger du dig dina rättigheter med avseende på California Civil Code Section 1542, som ger "En allmän frigivning omfattar inte anspråk som borgenären inte vet eller misstänker existerar till hans fördel vid tidpunkten för verkställandet av frigivning, som om han känner till måste ha väsentligt inverkat på hans förlikning med gäldenären”, samt enligt någon lag eller sedvanerättslig princip med liknande verkan som begränsar frisläppandet av fordringar som den frisläppande parten inte känner till eller misstänker vid tidpunkten för frigivningen, vilket om det var känt skulle ha väsentligt påverkat beslutet att gå med på frigivningen.

Du bekräftar och samtycker till att Marathon Watch Company Ltd. inte har någon kontroll över, och inte ska ha något ansvar för några skador som härrör från, användning (inklusive, utan begränsning, återpublicering) eller missbruk av någon tredje part av någon inlämning.

Användning av cookies

Liksom många webbplatser använder vi "cookies", filer som lagras på din dators hårddisk av din webbläsare, för att identifiera dig för att optimera din maratonklocka.com erfarenhet. Till exempel använder vi cookies för att identifiera den önskade könsmålsidan du valde vid ditt första besök på maratonklocka.com och att hålla varor i din varukorg när du besöker sidan utan att checka ut. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt men låter dig inaktivera dem. Vi rekommenderar att ha dina cookies aktiverade för att försäkra dig på bästa sätt maratonklocka.com erfarenhet.

Användning av anonym information

Vi använder anonym information för att hjälpa oss att avgöra hur människor använder delar av webbplatsen och vilka våra besökare är. Anonym information används för att hjälpa oss att göra maratonklocka.com bättre för våra besökare. Vi använder också anonym information för att tillhandahålla analytisk data till tredje part om hur våra användare kollektivt använder webbplatsen.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vår integritetspolicy gäller inte andra webbplatsers praxis och Marathon Watch Company Ltd. ansvarar inte för tredje parts åtgärder och integritetspolicyer. Vi uppmuntrar dig att läsa integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.

Barnpolitik

I enlighet med Children's Online Privacy Protection Act kommer vi inte medvetet att samla in någon information från barn under 13 år. Om du är under 13 år, vänligen be dina föräldrar att ange sina uppgifter när personlig information krävs.

Föremål

Inga fler produkter finns att köpa

Din vagn är tom